MORE-CONNECT

Modulární integrované řešení pro komplexní energetickou sanaci bytových domů s nízkou uhlíkovou stopou.

Cílem mezinárodního projektu MORE-CONNECT bylo vyvinout modulární řešení pro energetickou sanaci bytových domů, které bude mít nízkou uhlíkovou stopu, umožní přeměnu stávající budovy na energeticky nulovou, umožní zlepšení vnitřního prostředí, a bude možné ho průmyslově vyrábět jako prefabrikované dílce.

Při řešení projektu jsme nejprve podrobně zmapovali potřeby uživatelů starších bytových domů a požadavky na sanace plynoucí z obvyklého technického stavu objektů. Na zjištění jsme reagovali sadou architektonických studií. Podle nich jsme navrhli systém prefabrikovaných dílců, jejichž sklady a kritické detaily jsme podrobili podrobným simulacím. Vyrobili jsme funkční vzorky dílců, na nichž jsme v laboratorních podmínkách ověřili funkčnost kotvení a vzájemného napojení, a experimentálně jsme ověřili požární bezpečnost vzduchotechnických rozvodů vedených uvnitř skladby. V BIM jsme vymodelovali malý demonstrační objekt, na kterém jsme v reálném měřítku ověřili způsob instalace prvků během jednoho dne. Objekt je využíván a monitorován, je možné ho vidět během exkurzí na UCEEB.

O výsledku

Hlavním výsledkem projektu vyvinutým na UCEEB je komplexní systém prefabrikovaných dílců na bázi dřeva pro energetické sanace budov, který je vhodný pro objekty s vnější nosnou stěnou a železobetonovým stropem. Systém je určen primárně pro bytové domy, ale je použitelný i pro rodinné domy či menší kancelářské budovy. Hlavní výhodou systému, který přemění starší domy na energeticky nulové budovy, je rychlost instalace umožněná prefabrikaci jednotlivých dílců, integrované řešení rozvodů větrání pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací a možnost řídit vnitřní prostředí individuálně pomocí mobilní aplikace. Systém jako celek je připraven pro zavedení do výroby, jsme připraveni pomoci s doladěním detailů v návaznosti na konkrétní dodavatele integrovaných technologií podle konkrétních potřeb výrobce.

Více informací o projektu: www.more-connect.eu.