Multifunkční kompaktní zdroj tepla a chladu

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024538
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Zahájení: 01.04. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: TECHTRANS PT s.r.o.

Projekt se zaměřuje na nový kompaktní multifunkční zdroj tepla a chladu na bázi tepelného miničerpadla pro vytápění, chlazení a ohřev vody v budovách. Prostřednictvím matematického modelování bude optimalizován návrh komponent tepelného mini-čerpadla společně s efektivně pracujícími akumulačními zásobníky akumulujícími teplo současně odváděné a přiváděné pro tepelné čerpadlo. Hlavními očekávanými výsledky bude prototyp zařízení a poloprovoz ověřující výkonové parametry v reálných podmínkách.