Nano UAV Swarm

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010321
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Milan Rollo, Ph.D.
Zahájení: 01.05. 2017
Ukončení: 19.04. 2020
Partneři: Robot Scientifics, s.r.o., Evolving systems consulting, s.r.o.

Projekt je zaměřen na průmyslový výzkum a experimentální vývoj, jehož výsledkem bude prototyp bezpilotního prostředku s dopředným pohybem schopný působit v hejnu. Na projektu se podílí konsorcium složené ze tří účastníků: firmy žadatele-RobotScientific s.r.o., organizace pro výzkum a šíření znalostí-České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), firmy partnera (MSP)-evolving sytsmes consulting s.r.o.. Projekt bude realizován po dobu 36 měsíců.