Nanomateriály a biotechnologie

Výzkumný tým

V rámci týmu Nanomateriálů a biotechnologií se věnujeme přípravě nanovlákenných materiálů pomocí elektrostatického a centrifugačního zvlákňování, mikročástic pomocí kryogenního mletí a ultrazvukové atomizace a přípravě lipozomů.

Nabízíme i další špičkové technologie, které slouží k charakterizaci fyzikálně-chemických vlastností farmakologických a biologických materiálů.

Nabízíme akreditované zkoušky:

  • zjištění strukturní povrchové morfologie nanovláken metodou skenovací elektronové mikroskopie,
  • stanovení glyoxalu fotometrickou metodou.

Hlavní činnosti týmu

  • Vyvíjíme nosiče na bázi nanovláken, polymerních pěn, hydrogelů a jejich kompozitů pro biomedicínské a technické účely.
  • Vyvíjíme aplikace z polymerů pro technické a biomedicínské účely.
  • Charakterizujeme a vyrábíme inteligentní mikro i nano potahy a systémy.
  • Provádíme nanovlákenné vrstvení s tepelně-akustickými izolačními vlastnostmi.
  • Připravujeme kompozitní nosiče a zdravotnické prostředky pro tkáňové inženýrství.

Vybavení