Naše čidla dostávají nové funkce

Aktualita, 07.05.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vylepšuje podle požadavků zákazníků senzory pro měření kvality vnitřního prostředí IAQ 03.

Nasazení senzorů vyvinutých v Laboratoři elektronických systémů a diagnostiky ČVUT UCEEB je značně flexibilní díky integraci několika komunikačních rozhraní včetně LoRaWAN nebo WiFi. Přesto si požadavky zákazníků na možnost okamžitého zobrazení hodnot vyžádaly provedení dalších úprav.

V současné době vzniká nová platforma IAQ vybavená dotykovým LCD displejem, který umožňuje bezprostřední zobrazení všech měřených hodnot (teplota a relativní vlhkost vzduchu, koncentrace CO2, koncentrace VOC a prachových částic v kategoriích PM1, PM2.5, PM4, PM10, barometrický tlak, indikativně také osvětlení a hluk). 

Jednotka s displejem je určená pro použití uvnitř budov. Pro zjišťování parametrů vnějšího prostředí je možné bezdrátově připojit venkovní čidlo s měřením teploty a vlhkosti.  Senzor si zachovává pestrou paletu komunikačních rozhraní včetně bezdrátové sítě LoRaWAN nebo WiFi s podporou protokolů MQTT, http, Modbus TCP. Kromě bezdrátových technologií je navíc vybaven i komunikačním standardem RS485 s podporou Modbus RTU.  Použití LoRaWAN sítě ČRA umožňuje extrémně snadnou instalaci. Zjištěná data jsou okamžitě zasílána na datový portál bez nutnosti nastavování uživatelem.

album/Products_Model_Product/599/iaqj_webii001.jpg