Naše senzory ohlídají železobetonové mosty

Aktualita, 11. 10. 2023
ČVUT UCEEB úspěšně dokončilo implementaci senzorického systému do železobetonové předepjaté mostní konstrukce. Celkově bylo osazeno sedm příčných řezů, z nichž každý obsahuje strunové tenzometry a optovláknové senzory přetvoření, které budou sloužit ke sledování chování mostu během jeho výstavby i následného provozu.

Senzorický systém pro mostní konstrukce plní klíčovou roli v monitorování stavu objektu jak v průběhu výstavby, tak v následném provozu. Během fáze betonáže umožňuje sledování optimálního chladnutí betonu a změn přetvoření v důsledku smršťování. Tuto fázi následuje proces předepnutí, při kterém je možné získaná data pečlivě porovnat s výpočty projektantů. 

V dalších etapách bude senzorický systém využit k monitorování zátěžových zkoušek mostní konstrukce. Po uvedení do provozu bude sloužit ke sledování dlouhodobého chování konstrukce za působení očekávaného provozu se zvýšenou zátěží. Celý systém je vybaven kontinuálním monitorováním stavu s integrovanou funkcí alarmu, jenž okamžitě upozorní na možný kritický stav, například v důsledku přetížení či jiného rizikového faktoru.