Návrh a vyhodnocení opatření pro omezení přehřívání nemocničního pavilonu

Za současného stavu překračují letní teploty vzduchu uvnitř dotčené budovy hodnotu 30 °C, což vede ke komplikacím v provozu nemocničního oddělení, které je nutné v teplém období roku přesouvat jinam. Jako podklad pro kvalifikované rozhodnutí vedení nemocnice o dalším postupu jsme navrhli několik variant řešení, vyčíslili jsme předpokládané náklady spojené s realizací jednotlivých opatření a vyhodnotili jejich výhody i rizika.