Nepřímé snímání koncentrace/viskozity abrazivních hydrosměsí

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024688
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Jiří Dostál
Zahájení: 01.06. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: HYDROSYSTEM project a.s.

Předkládaný vývojový projekt je zaměřen na vývoj průmyslově využitelného virtuálního senzoru koncentrace/viskozity pro speciální – abrazivní suspenze.
Cílem projektu je jak vyvinutí a odzkoušení funkčního vzorku senzoru viskozity aplikovaného na čerpadla v těžkém průmyslu dopravující speciální suspenze, tak i vývoj software virtuálního senzoru viskozity aplikovaného na čerpadla, který je nezbytnou součástí řešení předkládaného projektu. Vyvinutý funkční vzorek bude ověřen v rámci poloprovozu. Princip nepřímého měření nebyl při patentové rešerši nalezen a bude ochráněn užitným vzorem.