Next Generation District – Komplexní návrh a řízení lokálních distribučních soustav s využitím pokročilé teorie řízení a numerické optimalizace

Registrační číslo: TK01020169
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Mgr. Tomáš Vácha
Zahájení: 01.09. 2018
Ukončení: 01.08. 2021
Partneři: NWT a.s., Feramat Cybernetics s.r.o., Konhefr Počernice s.r.o.

Hlavním cílem projektu je vývoj a pilotní nasazení inovativního řešení poloostrovního energetického systému. Řešení zahrnuje dimenzování energetických prvků, obchodní model podporující angažovanost koncových zákazníků v nakládání s energií, prediktivní regulaci systému, vazbu na dynamické ceny energie a posouvání spotřeby koncových zákazníků. Projekt povede ke smysluplnému využití obnovitelných zdrojů energie v přímém propojení s koncovým uživatelem a ke snížení nákladů na energii budoucích uživatelů/vlastníků budov v systému a potažmo ke snížení dopadu na životní prostředí. Dosažení hlavního cíle se předpokládá do tří let od začátku projektu.


Máte k softwarovému nástroji Next Generation District připomínky či dotazy? Kontaktujte nás:

e: uceeb.participace@cvut.cz
m:  +420 224 356 701

Vyplňte kontaktní formulář zde.

Odesláním formuláře souhlasíte se Zásadami pro zpracování osobních údajů za účelem kontaktování
a udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem oslovování s nabídkou produktů a služeb ČVUT UCEEB.