Nízkouhlíkové konstrukce a materiály

Věnujeme se řešením konstrukcí staveb s nízkou uhlíkovou stopou i jinými environmentálními parametry. Stavební prvky ověřujeme a aplikujeme v praxi.

Aktuality

Série moderovaných diskuzí Budovy pro budoucnost představuje vývoj a budoucnost ve stavebnictví

ČVUT UCEEB a online TV kanál Tvize společně přichystaly sérii čtyř moderovaných diskuzí, jež otevírají témata, která kladou důraz na...

Nekonečné kladení umožňuje vytvořit nosné konstrukce z OSB desek

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností KRONOSPAN OSB na modelech reálné velikosti...

Vyvíjíme bytové domy z dřevěných panelů s betonovou nosnou konstrukcí

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na projektu TiCo, který bude využívat výhod prefabrikace při...

Inovativní řešení pro subtilní betonové konstrukce

Beton vyztužený nekovovými tkanými výztužemi je inovativním řešením rostoucí poptávky po subtilních betonových prvcích ze strany...

Výsledky