Nízkouhlíkové konstrukce a materiály

Věnujeme se řešením konstrukcí staveb s nízkou uhlíkovou stopou i jinými environmentálními parametry. Stavební prvky ověřujeme a aplikujeme v praxi.

Aktuality

Nekonečné kladení umožňuje vytvořit nosné konstrukce z OSB desek

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností KRONOSPAN OSB na modelech reálné velikosti...

Vyvíjíme bytové domy z dřevěných panelů s betonovou nosnou konstrukcí

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na projektu TiCo, který bude využívat výhod prefabrikace při...

Inovativní řešení pro subtilní betonové konstrukce

Beton vyztužený nekovovými tkanými výztužemi je inovativním řešením rostoucí poptávky po subtilních betonových prvcích ze strany...

UCEEB vyvinul systém s velice nízkou spotřebou elektřiny pro téměř nulové budovy

Energetický systém, který UCEEB vyvinul ve spolupráci se společností REGULUS, dokáže zajistit až 80% pokrytí energie z obnovitelných...

Výsledky