Nová generace osvětlení s bezpečnostními funkcemi

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025247
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Vít Janovský, Ph.D.
Zahájení: 15.01. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: SAN SOUCI s.r.o.

Předmětem projektu je vývoj osvětlení, které bude inovativní z hlediska svých bezpečnostních funkcí.  Nový systém osvětlení rovněž bude zajišťovat ochranu soukromí osob. Výstupy projektu budou: systém inteligentního osvětlení s integrovanými bezpečnostními funkcemi – prototyp; systém hlasového zvukového ovládání světelné scény s emergency módem – prototyp; pilotní nasazení prototypu – poloprovoz.