Analyzujeme únosnost a tuhost stěnových panelů

Pro společnost TESAŘSTVÍ BISKUP, s. r. o. provedlo ČVUT UCEEB desítky destruktivních zkoušek CLT panelů a nadokenních překladů z mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva. Cílem bylo získání hodnot jejich únosnosti a tuhosti spolu s vytvořením výpočtového modelu jako pomůcky pro navrhování konstrukcí z těchto výrobků.

Výzkumný tým Konstrukční inženýrství uskutečnil v průběhu roku 2022 v buštěhradských laboratořích ČVUT UCEEB ohybové a smykové zkoušky překladů i panelů. Dále zjišťoval výztužnou nebo vzpěrnou únosnost stěnových panelů. Zjištěné hodnoty posloužily při vytváření návrhové pomůcky v prostředí tabulkového procesoru. Společnost TESAŘSTVÍ BISKUP, s. r. o. navazuje na tuto činnost dalšími kroky k získání evropské certifikace pro své výrobky.

Projekt Experimentální analýza únosnosti a tuhosti stěnových panelů byl podpořen z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.