Malé obce a místní akční skupiny mohou využít naše know-how

Aktualita, 04.10.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT nabízí výhodnou spolupráci malým obcím do 5 000 obyvatel. A to nejen při využívání obnovitelných zdrojů energie, ale i v dalších oblastech, jako je například řešení obecních prostranství nebo hospodaření s vodou.

Inovativní technologie zajímají kromě velkých měst také menší obce. Například pro Soběhrdy v Posázaví jsme vypracovali koncept zdrojů pro budovu obecního úřadu s důrazem na energii z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Jde o první krok k vytvoření místního microgridu, který bude zahrnovat obecní i soukromé budovy.

Podobné záměry mají další obce z jihu Čech, jejichž zástupci spolu s dalšími členy jihočeských místních akčních skupin navštívili 13. září 2021 naše sídlo v Buštěhradu. Zájmy jednotlivých obcí se liší a zahrnují plány vybudovat místní mikroelektrárnu a energetickou komunitu, nebo se začlenit do Sítě energetické účinnosti (EEN), kterou ČVUT UCEEB připravuje na rok 2022.

Hlavní odlišností od předchozích let je, že nyní se i menší obce samy ozývají se záměry budovat vlastní zdroje na bázi OZE a vytvářet komunitní sítě. Díky chystaným dotacím z Národního plánu obnovy a Modernizačního fondu jsou právě tato témata daleko atraktivnější.  

„Vyčlenili jsme část své odborné kapacity, abychom mohli pro obce zpracovat potřebné podklady. Dokonce ani místní energetické strategie na úrovni svazků obcí (MAS, DSO apod.) či sdílení energetičtí manažeři již nejsou takovou exotikou jako v minulosti. Kromě toho obcím pomáháme s proměnou veřejných prostranství a hospodařením s vodou. Pokud tato témata aktuálně řešíte, můžete se obrátit přímo na nás,“ říká vedoucí mezioborové spolupráce ČVUT UCEEB Michal Kuzmič.