Náš odborník získal ocenění za zásluhy o rozvoj české energetiky

Aktualita, 07.12.2022
Český svaz zaměstnavatelů v energetice udělil Stříbrnou medaili prof. Vladimíra Lista za zásluhy o rozvoj české energetiky. Jejím novým držitelem je vedoucí výzkumného týmu Laboratoř organických Rankinových cyklů ČVUT UCEEB Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.

Vyznamenání získal za svůj osobní přínos pro rozvoj alternativních zdrojů energie a za významné zásluhy při vzniku mikroelektrárny WAVE na výrobu elektřiny a tepla z biomasy, kterou vyvinul společně se svým týmem.

Hlavním cílem ČSZE je přispívat k dobrému jménu české energetiky, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR, vládou České republiky, krajskými úřady, politickými stranami a hnutími i dalšími národními a mezinárodními institucemi.

Gratulujeme Jakubovi k prestižnímu ocenění. 

Související aktuality: