Naše bezkontaktní sběrače zaujaly ve Vatikánu

Aktualita, 02. 10. 2023
Zástupci Vědeckého výboru pro výzkum Turínského plátna se seznamují s možnostmi využití bezkontaktních sběračů mikroskopických materiálů vyvinutých v laboratořích ČVUT UCEEB při zkoumání a ochraně jedné z nejvýznamnějších křesťanských relikvií, o jejíž pravost se vedou spory. 

Výzkumný tým Nanomateriály a biotechnologie ČVUT UCEEB pod vedením profesora Evžena Amlera vyvíjí bezkontaktní sběrače mikroskopických materiálů z hrubých povrchů, pro které není vhodná běžně používaná metoda stěru. Možnosti jejich využití jsou široké, hodí se mimo jiné také pro sběr molekul a mikroskopických částic z textilií s delším vláknem. Právě díky tomu by je mohli použít také badatelé zkoumající Turínské plátno, kteří se této relikvie nesmí v zájmu její ochrany ničím přímo dotýkat.

Splnění této podmínky slibuje kombinace přístrojové techniky s vhodnými nanovlákennými membránami vyvinutými v našich laboratořích. Prezentace prvního prototypu byla osou on-line setkání se zástupci vatikánského Vědeckého výboru pro výzkum Turínského plátna, kteří vyjádřili velkou spokojenost s demonstrací bezdotykového zachycení pylových zrn umístěných hluboko v textilním materiálu. Připravujeme proto další podklady, která by členům výboru umožnily posoudit možnosti aplikace našeho systému při další výzkumu Turínského plátna nebo při zajištění jeho bezpečného uchovávání v bezbakteriálním prostředí. 

Více informací o výzkumu Turínského plátna.