Naše patentované technologie usnadní vyšetřování zločinů

Aktualita, 30. 5. 2024
Výzkumný tým Nanomateriály a biotechnologie ČVUT UCEEB dokončil průkopnický projekt v oblasti kriminalistického oboru odorologie, na kterém spolupracoval s akciovou společností AMBIS vysoká škola. Výsledkem je získání patentu pro unikátní nanovlákenné sběrače pachových stop a prototyp hlavového snímače mozkové aktivity speciálně vycvičených služebních psů, kteří je vyhodnocují. Zejména bezpečnostním složkám se tím otevírají nové možnosti pro další výzkum a využití pachových stop v různých aplikacích.

Projekt s názvem „Využití vyspělých technologií v oblasti odorologie“ byl zaměřený na vývoj a optimalizaci nanovlákenných materiálů, které by překonaly meze tradičních metod sběru a analýzy pachových stop. Vyvinuli jsme unikátní nanovlákenné sběrače, které jsou ve srovnání s tradičními metodami nejen výrazně lehčí a efektivnější, ale umožňují také chemickou i pachovou sterilizaci a jsou schopny uchovávat pachové stopy dlouhodobě, což umožňuje jejich další analýzu pomocí olfaktronických metod.

Jednu z nejzajímavějších inovací přinesl vývoj hlavového snímače, který umožňuje snímání a vyhodnocování mozkové aktivity psů v reakci na různé pachové stopy. Tento přístup otevírá nové možnosti pro výzkum v oblasti kynologie a zlepšuje naše porozumění interakcím mezi psy a pachovými stopami. Součástí projektu bylo také zpracování technické dokumentace pro vyvinuté technologie a úspěšné získání patentu, který potvrzuje originalitu a inovativnost při využití nanotechnologií v oblasti forenzních věd.

Projekt „Využití vyspělých technologií v oblasti odorologie“ podpořila Technologická agentura ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.