Naše senzory měří kvalitu prostředí v Kladně

Aktualita, 20.09.2019

Od začátku letošního září jsou na kladenských křižovatkách Pražská – Vodárenská a Petra Bezruče – Cyrila Boudy v provozu venkovní senzory kvality ovzduší vyvinuté Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT. V blízké budoucnosti se počítá s instalací dalšího čidla na křižovatce Dukelských hrdinů – Generála Klapálka.

Čidla měří jak teplotu a relativní vlhkost vzduchu, tak obsah CO2 a pevných prachových částic. Dále zaznamenávají atmosférický tlak a koncentraci těkavých organických látek. Naměřená data jsou prostřednictvím sítě LoRaWAN přenášena jak na servery UCEEB, tak na integrační platformu kladenského magistrátu.

Do integrační platformy se kromě údajů z křižovatek zaznamenávají další data z celého Kladna. Jedná se například o záznamy venkovních teplot a úrovně hluku ze všech digitálních označníků zastávek hromadné dopravy, jež byly instalovány v průběhu léta roku 2019. Dále se sem sbíhají informace o kvalitě vnitřního prostředí v městských administrativních budovách, které sbírají senzory IAQ navržené v laboratořích UCEEB.

Magistrát díky spolupráci s UCEEB získá online přehled o kvalitě prostředí ve městě. Na základě dlouhodobého měření a následné analýzy dat bude možné navrhovat například urbanistické, dopravní, stavební a jiné úpravy vedoucí k dalšímu zkvalitňování života v Kladně.

[design/Foto-aktuality/img-20190916-130933.jpg]