Naše zelená střecha úspěšně využívá recyklované materiály a šedou vodu

Aktualita, 03.02.2023
Odborníci z ČVUT UCEEB dokončili další úsek vývoje experimentálního konceptu mokřadně‑extenzivní střechy, který zahrnuje využití recyklovaných materiálů a šedé vody. Výsledky představili v časopise Journal of Environmental Management a nyní je dále rozvíjejí do aplikace v plném měřítku určené pro komerční využití.

Realizace zelených střech vyžaduje velké množství primárního materiálu, a to zejména pro výstavbu vrstvy pěstebního substrátu. Kromě toho je jejich zavlažování pitnou vodou neekonomické a neudržitelné. Nový hybridní systém zelených střech navržený výzkumníky z týmu Městské ekohydrologie ČVUT UCEEB během realizace projektu REVOZIM (Recyklace vody a odpadů v rámci zelené infrastruktury měst), proto v souladu se zásadami oběhového hospodářství zahrnuje do pěstebních médií recyklované materiály a pro zavlažování využívá šedou vodu.

Koncept hybridní střechy a nových pěstebních médií byl ověřen pomocí měření hydraulických a tepelných vlastností přímo na experimentálních záhonech a také prostřednictvím laboratorních analýz. Pěstební média doplněná recyklovanými materiály vyvinutá v rámci projektu REVOZIM měla hydrofyzikální vlastnosti srovnatelné s komerčně dostupnými pěstebními médii bez recyklovaných materiálů. Vegetace na záhonu doplněném biouhlem vyrobeným z pyrolyzovaného čistírenského kalu navíc díky dostupným živinám vykazovala živější růst.

Pozorování provedená během jedné vegetační sezóny od června do října a desetidenní intenzivní monitorovací kampaň kvality vody během září 2020 ukázala, že vybudovaný mokřad významně snížil koncentrace celkového dusíku a ortofosfátů v předčištěné šedé vodě. Díky použitému způsobu zavlažování, při kterém voda protékala převážně přes drenážní rohože pod vegetačním médiem, nedocházelo k vyplavování živin zavlažovací vodou. Koncentrace živin v odpadní vodě se zvýšila pouze v reakci na srážky.

Odkaz na studii v magazínu Journal of Environmental Management