Městská ekohydrologie

Výzkumný tým

Urbanizované oblasti jsou ohroženy mnoha riziky včetně záplav na jedné straně a sucha a nedostatku vody na straně druhé. V důsledku toho mnoho městských oblastí přehodnocuje přístup k nakládání s dešťovými vodami a stále častěji jsou využívány prvky modrozelené infrastruktury. Přírodě blízká řešení jsou považována za nejúčinnější opatření přispívající ke zmírnění nežádoucích jevů vyplývajících ze zvýšené urbanizace a změn klimatu a přispívají ke zvyšování biodiverzity.

Naším úkolem je vývoj udržitelných opatření snižujících odtok srážkových vod do kanalizace a umožňujících vsakování přímo v místě jejich dopadu. Zaměřujeme se především na zelené střechy a vsakovací prvky. Chování těchto systémů sledujeme v laboratorním i lokálním měřítku. 

Provádíme kvantitativní hodnocení mikroklimatických podmínek. Zabýváme se experimentálním výzkumem a modelováním toků vody a energií v systému půda-vegetace-atmosféra v prostředí lidských sídel. Hledáme způsoby využívání recyklovaných materiálů v souvrství zelených střech. Testujeme zavlažování prvků zelené infrastruktury odpadními vodami.

Hlavní aktivity týmu

  • Zaměřujeme se na kvantitativní popis procesů rozhodujících o mikroklimatických podmínkách a zadržení dešťové vody v městských sídlech.
  • Zajišťujeme měření fyzikálních a hydraulických vlastností člověkem vytvořených a přirozených půd, které jsou součástí staveb nebo městského prostředí.
  • Provádíme podrobný hydrometeorologický monitoring na třech stabilních stanicích v areálu UCEEB ČVUT v Praze a na jedné mobilní stanici pro operativní nasazení v terénu.
  • Zaměřujeme se na zlepšení popisu hydrologických procesů v prvcích městské zelené infrastruktury.
  • Provádíme měření fyzikál­ních a hydraulických vlastností půd, které jsou součástí staveb či městského prostředí.
  • Ověřujeme možnosti využití recyklovaných materiálů při výstavbě zelených střech a jiných prvků zelené infrastruktury.

Výsledky

1

RECIHLI

Substrát pro zelené střechy

Zobrazit více

Vybavení

Dvě pozemní a jedna meteostanice na střeše budovy ČVUT UCEEB.  Jedna mobilní meteostanice.Tymyfoto/Mestkaekohydrologie/IMG_6511.jpg 
Dešťové zahrady s měřením vodní bilance. Tymyfoto/Mestkaekohydrologie/Rain_garden.png
Zkušební plochy pro testování zelených střech umístěné na střeše budovy UCEEB. Tymyfoto/Mestkaekohydrologie/DSC_1135copy.jpg