Navrhli a vyhodnotili jsme opatření pro omezení přehřívání nemocničního pavilonu v Hradci Králové

Aktualita, 31.10.2019

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zpracovalo v první polovině letošního roku studii proveditelnosti omezení přehřívání jednoho z pavilonů v areálu Staré nemocnice. Vyhodnocení navržených opatření pomocí hodinové simulace a vyčíslení nákladů vytvořilo podklad pro kvalifikované rozhodnutí vedení zdravotnického zařízení o dalším postupu.

Za současného stavu překračují v letním období teploty vzduchu uvnitř dotčené budovy hodnotu 30 °C. Fakultní nemocnice Hradec Králové proto musí v teplých měsících přesouvat toto pracoviště do jiných objektů. Zdokumentovali jsme jak technický stav pavilonu, tak zkušenosti a potřeby personálu, který v něm pracuje. Vznikl tím rámec pro návrh a vyhodnocování několika variant opatření omezujících přehřívání a umožňujících optimalizaci nákladů na instalaci a provoz chladicích zařízení.

Celkem bylo zpracováno šest alternativních řešení. Konkrétně se uvažovalo o vytvoření vnější stínicí konstrukce při zachování současné podoby a dispozice objektu, další opatření řešila výměnu obvodového pláště (OP) ve dvou materiálových variantách (zděný systém nebo lehký OP na bázi dřeva Envilop) umožňujících zmenšení plochy oken a instalaci vnějších žaluzií. Jiné možnosti nabízely změnu vnitřní dispozice pro maximalizaci stínicího potenciálu stávající obálky a také zbourání objektu a jeho nahrazení novým s jinou dispozicí.

Všechny varianty byly podrobeny hodinové tepelné simulaci při použití měřených klimatických dat z roku 2018. Za těchto předpokladů byl předběžně dimenzován potřebný chladicí systém pro zajištění kvality vnitřního prostředí dle požadavků kladených na jednotlivé prostory v objektu. Vyčíslili jsme předpokládané náklady spojené s realizací jednotlivých opatření a upozornili jsme na jejich možné výhody a také na záporné aspekty (omezení provozu, pracnost).

Naše podrobná analýza slouží jako podklad pro kvalifikované rozhodnutí vedení nemocnice o dalším postupu při řešení přehřívání objektu. Z analýzy při uvážení stávajícího technického stavu byly vyhodnoceny dvě nejvhodnější alternativy – kompletní výměna obvodového pláště nebo demolice objektu a postavení nového pavilonu.  Z možností výměny se i při vyšších investičních nákladech jeví jako vhodnější prefabrikovaný lehký OP Envilop omezující mokré procesy na stavbě a umožňující etapizaci prací při částečném zachování provozu pavilonu.