Podílíme se na kampani Otevřeně, udržitelně

Aktualita, 09.08.2021

Mezinárodní projekt RESINDUSTRY při ČVUT UCEEB se podílel ve spolupráci s Komerční bankou na přípravě edukačního videa pro veřejnost na téma obnovitelných zdrojů energie, které vzniklo v rámci kampaně s názvem „O CO2 JDE“.

Cílem těchto edukativních videí je zvýšit povědomí široké veřejnosti o využití obnovitelných zdrojů energie. Jednotliví odborníci se v nich snaží ukázat, proč dát přednost slunci, větru a vodě před uhlím, a zmírnit tak dopady na životní prostředí.   

Projekt RESINDUSTRY, "Policies for Renewable Energy Sources in Industry" je podpořen z programu Interreg Europe financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).