Podílíme se na vzniku aplikací pro lokální energetické systémy

Aktualita, 16.03.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se účastní projektu Next Generation District. V jeho rámci byl v prosinci 2019 dokončen softwarový nástroj pro optimální návrh velikosti prvků a ekonomiku energetických systémů. Nyní běží práce na prediktivní regulaci pro lokální distribuční soustavy.

Hlavním cílem projektu Next Generation District je vývoj a pilotní nasazení inovativního energetického systému v rezidenčním bydlení s využitím pokročilé teorie řízení a numerické optimalizace. Jedná se o reakci na směřování evropské energetiky k maximálnímu využití místních obnovitelných zdrojů v rámci jednotlivých budov.

Spojení více objektů do lokálních distribučních soustav (LDS) sice slibuje významné úspory z rozsahu, ale bez vysokého stupně řízení hrozí nekontrolované přetoky do centrální rozvodné sítě, které by mohly způsobit vážné potíže. Řešení proto zahrnuje dimenzování energetických prvků, obchodní model podporující angažovanost koncových zákazníků v nakládání s energií, prediktivní regulaci systému, vazbu na dynamické ceny energie a posouvání spotřeby koncových zákazníků.

Jako první byla v prosinci 2019 vyvinuta aplikace s názvem Nástroj pro optimální návrh velikosti prvků a ekonomiku energetických systémů. Ta podle vybraných ekonomických ukazatelů, jako je čistá současná hodnota (NPV) a návratnost investice (ROI), optimalizuje dimenze jednak energetických zdrojů (výkon fotovoltaické elektrárny, kogenerační jednotky atd.), dále zásobníků energie (kapacita a výkon bateriového úložiště se střídači, kapacita akumulace teplé vody) a dalších parametrů LDS (například cena distribuce elektrické energie zákazníkům, velikost rezervované kapacity a jističů atd.). Aplikace se hodí i v případě modernizace stávajících projektů, u nichž bere v potaz skutečné průběhy spotřeb objektů (teplo, plyn, elektřina) a výroby fotovoltaických elektráren. 

Projekt Next Generation District byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci programu THETA.

album/Products_Model_Product/627/vizualizace_bily_vrch.jpg
Rodinné domy vybudované v rámci developerského projektu Bílý vrch v Horních Počernicích budou součástí lokální distribuční soustavy.