Podílíme se na vzniku prvního „smart“ učiliště v Praze

Aktualita, 02.12.2019

Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se zapojili do modernizace Centra odborné přípravy technickohospodářské v pražských Hrdlořezích. Výsledkem projektu vedeného společností ECOTEN je budova oceněná historicky prvním Zlatým certifikátem SBToolCZ, která svým jedinečným řešením překračuje rámec České republiky a směle konkuruje několika málo projektům v evropském měřítku.

Učiliště v Českobrodské ulici bylo postaveno v 70. letech a navzdory opakovaným opravám se už dostalo za hranu životnosti. Jeho uvedení do provozuschopného stavu kvůli tomu vyžadovalo komplexní řešení. Magistrát hl. m. Prahy jako zřizovatel školy proto přistoupil k celkové revitalizaci, jejímž cílem mělo zároveň být snížení energetické náročnosti budovy. Na místě staré brutalistní stavby vyroste inteligentní budova s nulovou energetickou bilancí. Zahájení rekonstrukce proběhlo v září letošního roku a dokončení je plánované na květen 2021.

Stavba bude po dokončení zařazena do kategorie A – mimořádně úsporné budovy. Dopomůže k tomu například způsob využití solární energie, tedy fotovoltaické systémy v kombinaci se systémy bateriovými, které zabezpečí dodávku elektrické energie v době, kdy nebude docházet k její aktivní výrobě. Počítá se také s rekuperačním systémem vzduchotechniky nebo se systémem chlazení a vytápění objektu pomocí stropních konvektorů.

Zajímavostí bude též prediktivní řízení celého energetického systému. Po celé budově budou rozmístěny detektory intenzity osvětlení i další čidla. Data z těchto senzorů budou přenášena do systému, který podle nich optimálně nastaví podmínky provozu. Samozřejmostí bude kvalitní a zároveň úsporné LED osvětlení, přičemž bude díky efektivnímu vnitřnímu uspořádání školy zároveň maximálně využito přírodního světla.

Za zmínku stojí také kvalitní zateplení obálky budovy, unikátní dřevěný plášť ENVILOP, který je výsledkem aplikovaného výzkumu ČVUT UCEEB. Jako prvek stínění bude sloužit popínavá zeleň a chybět nebude ani zatravněná střecha. Další řešení provozu školy s ohledem na životní prostředí se týkají způsobu využití vody. Tzv. šedá voda, tedy odpadní voda ze sprch, bude kumulována a následně zužitkována pro splachování WC. K údržbě zeleně v areálu školy bude využívána voda dešťová.

Více detailů o projektu si můžete přečíst ZDE