Pokračujeme v přípravách na dekarbonizaci stavebnictví

Aktualita, 09. 10. 2023
Česká republika tvoří spolu s Irskem a Španělskem trojici pilotních zemí, v nichž v rámci mezinárodního projektu INDICATE vznikají desítky případových studií s cílem získat ucelená data o uhlíkové stopě budov v celém jejich životním cyklu, na jejichž zpracování se podílí také ČVUT UCEEB. Dalším úkolem je ve spolupráci se státní správou oslovit co nejvíce ostatních zainteresovaných stran, jako jsou například projektanti, architekti, stavební firmy, developeři a vývojáři software, kterých se bezprostředně dotknou nové povinnosti vyplývající z aktualizované verze evropské směrnice o energetické náročnosti budov.  

Kromě našeho výzkumného týmu Udržitelná výstavba se v tuzemsku projektu INDICATE účastní také Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) a oborová aliance Šance pro budovy s podporou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Na základě našich dlouhodobých zkušeností s posuzováním a certifikací environmentálních dopadů stavebních materiálů, konstrukčních výrobků i celých budov pomocí standardizované metody LCA (posuzování životního cyklu) jsme byli pověřeni zpracováním 50 vzorových případových studií výpočtu potenciálu globálního oteplování (GWP) v životním cyklu typických českých budov. Provedli jsme široký výběr projektů od rodinných a bytových domů přes kancelářské budovy až po školy, a to především novostaveb, ale i rekonstrukcí. Zastoupena jsou také různá materiálová řešení a standardy provedení.

V současnosti již máme kompletně sesbírané podklady a rozpracovali jsme prvních deset případových studií. Výpočty probíhají podle jednotné metodiky a databáze pomocí aplikace One Click LCA, kterou akceptují certifikační nástroje LEED i BREEAM. Výsledky poslouží pro stanovení referenčních hodnot WLC (Whole Life Carbon) neboli uhlíkové stopy budov v celém jejich životním cyklu. Tyto údaje budou v České republice povinně vykazovány u všech budov od roku 2027 na základě nové verze evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD).