Pomáháme malým obcím při plánování veřejných prostranství

Aktualita, 16.07.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT reaguje na poptávku po jednoduchém postupu, který umožní typicky menším obcím plánovat podobu prostranství s ohledem na potřeby obyvatel a aktuální technologické možnosti.

Menším obcím chybí zázemí, kterým disponují větší města. Ta jsou mimo jiné sídly orgánů státní správy v přenesené působnosti (ORP, obce s pověřenými obecními úřady). Oproti menším obcím mají tedy při zvelebování veřejných prostranství oporu v odborných i personálních kapacitách těchto orgánů.

Základním předpokladem Laboratoře udržitelné výstavby ČVUT UCEEB je, že atraktivní veřejné prostranství není tvořeno pouze hmotným prostředím, tedy architekturou okolních staveb, organizací dopravy či výběrem povrchů a mobiliáře. Kvalita hmotného prostředí je jen jedním z klíčových aspektů. Stejnou důležitost přisuzujeme míře využití veřejného prostranství, vztahu obyvatel k němu i jeho schopnosti přizpůsobit se novým nárokům obyvatel v digitálním věku. Na tvorbě metodiky se proto podílí multidisciplinární tým složený z odborníků na architekturu a urbanismus, sociologii a participativní design i aplikaci nových technologií ve veřejných prostranstvích.

Hlavním výstupem projektu je certifikovaná Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí, která má jejich zástupce provést procesem přípravy. Cílem metodiky není zástupce obcí vzdělat, udělat z nich odborníky na územní plánování a participativní design. Cílem je vytvořit z nich rovnocenné partnery pro odborníky, kteří mají vizi, umí zvážit základní výhody a nevýhody navrhovaných řešení a dělají informovaná rozhodnutí.

Prezentace projektu (PowerPoint)

Prezentace projektu (YouTube)

FOTO: Náves Velká Polom. Autorem návrhu je Ateliér 38, s.r.o.

Projekt Atraktivní obec: Metodika plánování veřejných prostranství v digitálním věku bude dokončen v dubnu 2021. Výzkum byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu ÉTA. Aplikačním garantem je Středočeské inovační centrum.