Pořádáme workshop pro zájemce o evropské dotace

Aktualita, 16.05.2022
ČVUT UCEEB zve zájemce o podání přihlášek do rámcového programu Horizon Europe na bezplatný vzdělávací workshop, na němž se mohou seznámit s novinkami v oblasti finančních pravidel a dalších náležitostí projektových návrhů. Ve stejný den proběhne také závěrečný seminář k projektu Inform EEB-CZ zaměřenému na podporu vědeckých pracovníků při přípravě žádostí podávaných do mezinárodních výzev.

Kdy: 24. 5. 2022 (účast je bezplatná – nutná je pouze registrace do 20. 5. 2022 zde)
Kde: budova ČVUT UCEEB – Třinecká 1024, Buštěhrad

Program je rozdělen na dopolední a odpolední části, na které je možné registrovat se zvlášť.

Dopoledne proběhne workshop, kde se budou vysvětlovat rozdíly mezi přihláškami do předchozího rámcového programu Evropské komise Horizont 2020 a do současného programu Horizon Europe, a také budou představeny další výzvy.

Odpolední část je určena především pro pracovníky vědeckých institucí, kteří se zabývají podporou při přípravě projektů.

Podrobnosti o programu naleznete v pozvánce.

Tento workshop je financován z projektu LTI19013 “Zvýšení kvality podpůrné infrastruktury v oblasti energeticky efektivní výstavby “ programu Inter Excellence MŠMT.