Pracujeme na transformaci soustav centralizovaného zásobování teplem

Aktualita, 13.04.2023

Fakulta strojní a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se ve spolupráci se společností Feramat Cybernetics podílejí na mezioborovém projektu, který má za cíl zasadit dekarbonizaci soustav centralizovaného zásobování teplem (SCZT) do širšího kontextu ČR a nabídnout scénáře jejich transformace s využitím Power2Heat technologií.   

Prvním výstupem se na konci roku 2022 stala podkladová studie, která identifikovala typologické modely SCZT v ČR a stanovila výchozí bod pro další vývoj možných scénářů transformace. Na základě shromážděných informací byl sestaven obecný hodnotový řetězec, který zachycuje typické ekonomicko-organizační modely podporující širší zapojení Power2Heat technologií. 

Dále podkladová studie shrnula bariéry a příležitosti, zejména v kontextu využití kompresorových tepelných čerpadel v SCZT, a to na základě rešerše odborné literatury a veřejně dostupných informací o úspěšných instalacích v zahraničí. Rovněž byl sestaven poradní panel složený ze zástupců vybraných měst a provozovatelů SCZT, s nímž je řešitelský tým v pravidelném kontaktu a diskutuje, či případně validuje postup projektu v jednotlivých fázích.[Obrazek1100.jpg]


Realizace projektu výzkumu a vývoje Metodika pro plánování chytrých tepelných sítí: modelové scénáře a nástroje koordinace systémové integrace Power2Heat na úrovni českých měst byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci programu THETA.