Pracujeme na ztišení vody v bytových domech

Aktualita, 16.12.2019

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT spolupracuje s firmou Metrostav na omezení tzv. sanitárního hluku, který vzniká v rozvodech vody a vnitřní kanalizaci a je častou příčinou stížností zejména v obytných domech. V laboratoři ČVUT UCEEB proto bylo provedeno ověření hladiny akustického tlaku v chráněné místnosti pro různé způsoby zabudování rozvodů vody do zděné „mezibytové“ stěny.

Sanitární hluk proniká do chráněných místností, například ložnic druhých bytů, zejména tehdy, jsou-li instalační rozvody ve společné dělicí stěně. Aby se tomuto jevu zamezilo, byly testovány rozvody vedené ve stěně, přizdívce nebo instalační předsazené stěně.

Při zkouškách odborníci použili nástěnné vanové baterie a stojánkové umyvadlové baterie různých skupin hlučnosti. Pro experiment vytvořili samostatný systém dodávky tlakové vody, který umožňoval opakování zkoušek za podmínek různého provozního tlaku v potrubí od tří do šesti barů.

Vzhledem k rozsahu výzkumu i speciálním požadavkům na okrajové podmínky měření byly zkoušky provedeny v Akustické laboratoři ČVUT UCEEB v Buštěhradu. Výsledky měření prokázaly významné rozdíly v úrovni hluku pro jednotlivé varianty a mohou být dále využity pro návrh a realizaci optimálního řešení rozvodů vody v obytných budovách s cílem dodržení hlukových limitů a zvýšení akustického komfortu uživatelů.