Při přípravách stavby dálničního tunelu jsme využili unikátní metodu měření

Aktualita, 07.10.2019

Vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se v rámci dodávky služeb pro společnost Zakládání staveb podíleli na zatěžovacích zkouškách lamel podzemních stěn tunelu Pohůrka, který bude součástí dostavby dálnice D3 u Českých Budějovic. Využili přitom v tomto kontextu unikátní metodu měření pomocí optovláknových snímačů Fibre Bragg Gratings.

Už za několik let pojedou řidiči v úseku 0310/I Úsilné – Hodějovice pod povrchem. Vzhledem ke komplikovaným geotechnickým a hydrogeologickým poměrům v kombinaci s náročnou stavbou bylo potřeba provést zatěžovací zkoušky lamel podzemních stěn navržených zároveň jako pažící, nosné i těsnící konstrukce hloubeného tunelu.  

Provedení zkoušek i návrh jejich postupu zajišťoval náš klient, akciová společnost Zakládání staveb. Pracovníci ČVUT UCEEB měli v průběhu zatěžovacích testů na starosti měření relativního přetvoření a stanovení normálového napětí ve třech zkušebních lamelách různých délek.

Svůj úkol splnili pomocí dvou metod. První z nich je měření odporovými tenzometry, které se pro dané účely běžně používá. Každý tenzometr je kabelem propojen s měřicí ústřednou, v rámci této zakázky bylo na propojení použito více než 2,5 km kabelů.

Druhou metodou je měření pomocí optovláknových snímačů Fibre Bragg Gratings (FBG), kde je na jednom optickém kabelu umístěn potřebný počet měřicích bodů a s měřicí ústřednou je propojena vždy celá měřicí linie. Využití FBG snímačů je v tomto kontextu zatím zcela unikátní. Zkušební lamely o délkách 17 a 27 metrů byly osazeny celkem 52 odporovými tenzometry a 52 měřicími body FBG. K propojení s ústřednami bylo potřeba 52 jednotlivých kabelů pro tenzometry a osm jednotlivých kabelů pro FBG snímače. Zkušební lamela o délce 40 metrů byla osazena 36 odporovými tenzometry, snímače FBG v tomto případě nebyly využity.

Ve srovnání se standardně využívaným tenzometrickým měřením se využití optovláknových snímačů pro takovéto účely prokázalo jako zcela vyhovující a zároveň srovnatelně funkční i spolehlivé. Vyhodnocené výsledky měření byly předány klientovi k dalšímu zpracování a posouzení, zda navržená konstrukce v těchto velmi nepříznivých podmínkách vyhoví.