Připravili jsme energetický koncept nové čtvrti v Dolních Počernicích

Aktualita, 10.03.2022

Výzkumní pracovníci ČVUT UCEEB zpracovali pro Pražskou developerskou společnost analýzu možného energetického řešení bytové nájemní výstavby, která by měla v příštích letech vyrůst v lokalitě Dolních Počernic.

V první fázi oddělení Energetické systémy budov ČVUT UCEEB definovalo na základě rámcových představ o výstavbě budoucí potřebné výkony souboru budov, jejich energetické potřeby a vhodnou skladbu zdrojů energie pro dosažení kritérií NZEB II (nearly zero energy building). V druhé fázi pak byla provedena detailní simulační analýza na vzorových budovách pro ověření nastavených parametrů v reálném provozu.

Pro definovaný energetický standard byly doporučeny vhodné technické systémy a opatření proti možnému letnímu přehřívání, případně pro další snížení energetických potřeb a instalovaných výkonů. Výstup analýz bude sloužit jako podklad pro zadání projektové dokumentace k územnímu řízení.