Připravujeme české stavebnictví na dekarbonizaci

Aktualita, 24. 07. 2023

Navrhování úsporných budov a provádění hlubokých energetických rekonstrukcí může výrazně přispět ke snižování emisí skleníkových plynů. V nově připravované evropské směrnici o energetické náročnosti budov (revize EPBD) se počítá s požadavkem na povinné vyčíslování uhlíkové stopy budov v celém jejich životním cyklu. Jeho zavedení do praxe se v České republice očekává v roce 2027. Tato změna bude pro dodavatelský řetězec celého stavebnictví představovat velkou výzvu, proto ČVUT UCEEB už nyní pomáhá českým firmám s přípravou. 

V rámci projektu podpořeného Evropskou klimatickou nadací (ECF) náš výzkumný tým Udržitelná výstavba připravil Metodiku pro stanovování potenciálu globálního oteplování budov (GWP) v průběhu jejich životního cyklu. Na realizaci projektu a uvedení jeho výsledků do praxe s námi spolupracují tuzemští projektanti, energetičtí specialisté, developeři i vývojáři software. 

V dalším projektu INDICATE zpracováváme 50 vzorových případových studií výpočtu GWP v životním cyklu typických českých budov. Jedná se o rodinné i bytové domy, kancelářské budovy a školy. Výběr projektů jsme provedli tak, aby byla zastoupena různá materiálová řešení a standardy provedení. Projektu se účastní také Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) a oborová aliance Šance pro budovy, navíc nás podporují také mentoři a další partneři ze zahraničí. 

Také se podílíme na tvorbě strategického dokumentu pro dekarbonizaci českého stavebnictví, který zpracovává Česká rada pro šetrné budovy. V rámci projektu Zero Carbon Roadmap podpořeného Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) vznikne dokument, jenž nastíní cesty k dosažení uhlíkově neutrálního zastavěného prostředí v České republice.