Připravujeme mezinárodní vzdělávací kurz na téma plánování energeticky plusových čtvrtí

Aktualita, 19. 1. 2024
Ve spolupráci s partnery z mezinárodního projektu SPARCS se ČVUT UCEEB podílí na přípravě volně dostupného vzdělávacího kurzu, který zájemcům zprostředkuje rozsáhlé zkušenosti nasbírané při přípravě komplexních energetických projektů na úrovni čtvrtí či souborů budov. Česká premiéra proběhne na veletrhu Urbis v červnu 2024.

Společně se zahraničními partnery produkovalo ČVUT UCEEB natáčení tzv. Massive Open Online Course, neboli MOOC. Jde o formát volně dostupného vzdělávacího kurzu pro praktické využití při přípravě komplexních energetických projektů na úrovni čtvrtí či souborů budov. „Celý kurz bude mít délku kolem dvou hodin a vystřídalo se v něm 21 mluvčích z řad výzkumníků, zástupců měst, technologických firem a dalších odborníků. Jejich výklad doplní záběry jednotlivých demonstračních lokalit energeticky plusových čtvrtí pořízené ze vzduchu. Cílem bylo, aby byl kurz živý a atraktivní pro diváky,“ říká Michal Kuzmič z ČVUT UCEEB.

Natáčení proběhlo v rámci setkání účastníků projektu SPARCS v Lipsku v červnu 2023. „Odpovídali jsme za celkový scénář kurzu. Po dokončení postprodukce v březnu 2024 plánujeme informační kampaň, aby se know-how nasbírané za čtyři roky projektu dostalo k co největšímu okruhu zájemců,“ dodává koordinátorka ČVUT UCEEB pro spolupráci s průmyslem a městy Jana Vanická Civínová.