Připravujeme výzkum skladování energie z udržitelných zdrojů

Aktualita, 05.08.2021

U příležitosti vyhlášení výzvy „Horizont Europe - Sustainable, secure and competitive energy supply“ uspořádalo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s německými, rakouskými a českými partnery workshop a coworking. V rámci této akce bylo ustaveno mezinárodní konsorcium vedené Kompetenčním centrem pro kombinovanou energii a teplo (KoKWK) na OTH Amberg-Weiden, které má za cíl podat a získat projekt „CaBAb - Carnot Battery by Absorption Technology“ (CaBAb).

Carnotova baterie je systém, který pomocí tepelného čerpadla přeměňuje přebytečnou elektřinu z udržitelných zdrojů na teplo, aby ji v případě potřeby přeměnil zpět na elektřinu nebo ji použil jako tepelnou energii pro jiné účely. Protože podíl časově kolísavých obnovitelných zdrojů v evropské přenosové síti neustále roste, stoupá i potřeba skladování energie.

Projekt navazuje na společné výzkumné téma využití odpadního tepla pro výrobu elektrické energie pomocí organického Rankinova cyklu (ORC), kterým se dlouhodobě zabývají všichni členové konsorcia, tzn. Laboratoř organických Rankinových cyklů (LORCA) ČVUT UCEEB, KoKWK OTH-AW, Centrum energetických technologií na univerzitě v Bayreuthu i Centrum pro energetické technologie na Technické univerzitě ve Vorarlbergu. Iniciativa ke společnému projektu vzešla od průmyslového podniku AGO Energie + Anlagen v Klumbachu, který je etablovanou firmou na trhu s absorpčními tepelnými čerpadly.

Zpracování projektové žádosti je časově velmi náročné, statistická šance na úspěch 10 – 30 % je střízlivě nízká. Projektový tým je v zájmu co nejlepší přípravy podporován Bavorskou výzkumnou aliancí (BayFOR).

Workshop a coworkingové setkání se uskutečnilo s podporou projektu Zvýšení kvality podpůrné infrastruktury v oblasti energeticky efektivní výstavby programu Inter-Excellence, podprogramu Inter-Inform Ministerstava školství, mládeže a tělovýchovy.

Inter-ex_inter_inf_msmt.png