Vylepšujeme provoz systémů centralizovaného zásobování teplem

Aktualita, 22. 09. 2023
ČVUT UCEEB dokončilo ve spolupráci se společností Feramat Energies výzkumný projekt zaměřený na vývoj nástrojů pro optimalizaci provozu systémů centralizovaného zásobování teplem, které provozovatelům přinesou efektivnější chod technologií a další možnosti jejich rozvoje s ohledem na zvýšení ekonomických přínosů.

Projekt s názvem „Prediktivní regulace a diagnostika systémů centrálního zásobování teplem - DH4.ENERGY” jsme realizovali v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost. Prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje jsme v praxi ověřili teoretické poznatky o přenosových jevech a jejich modelování v rámci systémů centralizovaného zásobování teplem (CZT). Digitalizace systémů CZT je nezbytná pro rozvoj konceptu „4th Generation District Heating“, v jehož rámci lze významně integrovat obnovitelné zdroje tepla, sezónní akumulaci tepla, či zdroje tepla poskytující flexibilitu elektrické síti. 

Během projektu byl nasazen poloprovoz s implementovanou prediktivní regulací a diagnostikou v teplárně v Ostrově nad Ohří. Pomocí metod prediktivního řízení bylo možné  regulovat teplotu výstupní vody a průtok vody v rozvodu CZT s ohledem na minimalizaci tepelných ztrát při distribuci tepla a nákladů na elektrickou energii pro pohon oběhových čerpadel. Regulaci lze s výhodou použít v případech, kdy má provozovatel CZT proměnné výrobní náklady tepla a nasmlouvanou dynamickou cenu elektrické energie.