Vytvořili jsme další environmentální prohlášení o produktu

Aktualita, 2. 4. 2024
Výzkumný tým Udržitelná výstavba ČVUT UCEEB zhotovil environmentální prohlášení o produktech (EPD) akciové společnosti AGROP NOVA. Dokumenty poskytující komplexní informace o dopadu výrobků na životní prostředí byly publikovány v mezinárodním systému environmentálního značení Environdec – The International EPD System.

Společnost AGROP NOVA a. s. ve spolupráci s ČVUT UCEEB vydala EPD pro své klíčové výrobky – vícevrstvé desky NOVATOP – SWP, SOLID, OPEN, ELEMENT a ACOUSTIC, které jsou vhodné pro výstavbu rodinných a bytových domů, administrativních budov, škol, sportovišť či velkých průmyslových hal. Své místo nacházejí i v přístavbách a nástavbách. Systém NOVATOP splňuje přísná kritéria pro použití v pasivních a energeticky úsporných stavbách.

Výzkumný tým Udržitelná výstavba ČVUT UCEEB zajišťoval vědeckou podporu při tvorbě podkladové studie LCA – analýzy životního cyklu, a zpracoval dokumenty EPD v souladu s řídícími normativními dokumenty z oblasti environmentálního značení. Nová EPD nejenže poskytují důkaz o environmentální odpovědnosti výrobců, ale také pomáhají jejich zákazníkům a obchodním partnerům při rozhodování o výběru ekologicky šetrných produktů. Tato iniciativa je součástí širšího trendu ve světě firem, které si stále více uvědomují důležitost udržitelnosti a ekologických aspektů ve svém podnikání.