Zahájili jsme vědeckou spolupráci s partnery z Polska

Aktualita, 11.08.2022

Členové týmu Participativního plánování a designu ČVUT UCEEB budou s polskými partnery realizovat dva projekty základního výzkumu. Spolupráce se rozběhne díky jejich úspěšnému přihlášení do mezinárodní výzvy OPUS 22 LAP vyhlášené polským Národním centrem vědy (NCN), jejíž tuzemskou část spravuje Grantová agentura České republiky (GAČR) v rámci CEUS Initiative.

Práce na obou projektech bude zahájena na začátku roku 2023. Pro tým Participativního plánování a designu ČVUT UCEEB představují příležitosti pro výraznější tematické zaměření a posílení expertízy v oblastech jeho zájmů.
První z nich se týká organizačního učení v městských organizacích při realizaci inovačních projektů. Jeho vedoucím je doc. Ing. Łukasz Damurski PhD z Fakulty architektury Technické univerzity ve Vratislavi, který se ve své bohaté vědecké kariéře dlouhodobě věnuje problematice urbánního rozvoje. Na straně ČVUT UCEEB vzniklo vědecké podhoubí pro tento projekt hlavně díky spolupráci člena týmu Tomáše Váchy s Univerzitou v Manchesteru a tamním expertem světového ranku prof. Jamesem Evansem PhD, který se ujme role vědeckého vedoucího české části řešitelského týmu.

Během tříletého výzkumu, na nějž dotace činí více než přes 6,3 miliony Kč, vznikne monografie, vydaná anglojazyčným vydavatelstvím, tři články a tři vystoupení na mezinárodních konferencích. Pro neakademickou veřejnost budou v rámci projektu pořádány semináře pro městské politiky a úředníky z vybraných municipalit a také zveřejněny vzdělávací materiály na sociálních sítích. Ke spolupráci na projektu se zavázal Operátor ICT hl. m. Prahy a magistrát města Vratislav.

Druhý projekt vznikl na základě čerstvě navázané (online) spolupráce s nezávislým Institutem pro strukturální výzkum (IBS) ve Varšavě, zaměřujícím se na ekonomickou analýzu a posuzování dopadů veřejných politik na různé oblasti. Během tříletého projektu vedeného Mgr. Janem Frankowskim se bude polsko-český tým věnovat otázkám energetické transformace postsocialistických bytových družstev. V rámci rozsáhlého šetření se polská část týmu soustředí na uplatnění především kvantitativních metod, zatímco česká část týmu (v čele s Tomášem Váchou) hlavně kvalitativních metod.

Výsledky projektu, podpořeného částkou skoro 10,5 milionů Kč, budou tři články (v oblasti ekonomie, sociologie a geografie), multiagentní model a čtyři vystoupení na mezinárodních konferencích. Pro neodbornou veřejnost bude v rámci projektu přípraven policy paper a dva novinové články shrnující výsledky projektu a vyplývající z nich praktická doporučení. Dále bude ve volném přístupu zveřejněna databáze družstev a výsledky projektu budou popularizovány v sociálních sítích.