Participativní plánování a design

Výzkumný tým

Socioložka, psycholog a ekonom na ČVUT? Je to tak a jinak by to nešlo. Jako sociální vědci pomáháme navrhovat řešení v oblasti architektury, urbanismu, technologií či služeb s důrazem na zapojení cílových skupin. Vždy cílíme na uživatelsky přívětivé, inovativní a udržitelné řešení s ohledem na daný kontext. Čerpáme ze zázemí mezioborového pracoviště a jsme tak schopni zvládnout i komplexní projekty.

Provádíme terénní šetření, během kterých zjišťujeme postoje a potřeby skupin ovlivněných řešeními navrhovanými našimi technickými kolegy – ať už se jedná o jednu budovu, část města či obecnější strategické projekty městské transformace.

Během posledních let se naše zaměření vyvíjelo od udržitelné a kvalitní veřejné výstavby, kvalitních veřejných prostranství a správného hospodaření se zdroji k městské energetice. V rámci UCEEB se taktéž aktivně účastníme mezioborové pracovní skupiny „Městské inovace“.

Věříme, že pro tvorbu komplexních řešení, jakými jsou energeticky plusová sousedství či energetická společenství, jsou důležité nejen pokročilé technologie. Klíčové je také zapojování zainteresovaných stran či popis procesů sociálního a organizačního učení, které podobné projekty generují.

Naše zaměření odpovídá aktuálním trendům a svou činnost chceme rozšiřovat. Naším cílem je, aby environmentálně šetrná energetická řešení budov, čtvrtí i celých měst šla ruku v ruce se sociální, administrativní i ekonomickou udržitelností.

Pokud se o našem týmu chcete dozvědět více, zvlášť:

  • pokud jste zástupce místní samosprávy a o své obci či městě přemýšlíte ve výše popsaném duchu,
  • pokud jste z komerčního sektoru a v podobném uvažování vidíte pro svou činnost zajímavý business case,
  • pokud jste student či doktorand, který by se chtěl v podobných směrech rozvíjet spolu s námi,


neváhejte nás kontaktovat.

Hlavní aktivity týmu

  • Spolupracujeme s firmami, obcemi i veřej­nými zadavateli ve třech oblastech:
  • lidé a budovy,
  • lidé a města,
  • lidé a inovace.

K tomu používáme přístup Human Centered Design. Do projektů vnášíme zkušenosti a potřeby uživatelů a snažíme se je zúročit v návrhu funkčních řešení.

Výsledky