Zkoušeli jsme vlastnosti desek CETRIS BASIC

Aktualita, 5. 2. 2024
Výzkumný tým Konstrukční inženýrství ČVUT UCEEB v rámci spolupráce s divizí CETRIS akciové společnosti CIDEM Hranice experimentálně ověřoval mechanické vlastnosti cementotřískových desek produkovaných tímto výrobcem. Finálním výstupem zkoušek jsou návrhové tabulky pro projektanty sloužící k výpočtu únosnosti výztužných stěn dřevostaveb.  

Po dokončení materiálových zkoušek desek CETRIS BASIC jsme provedli testy konstrukčních dílců. Jednalo se konkrétně o panely výztužných stěn dřevostaveb lehkého sloupkového systému. Sestavili jsme tři zkušební vzorky složené z dvojice stěnových panelů opláštěných z obou stran, které se od sebe lišily v použitých spojovacích prostředcích připojujících desky k dřevěným prvkům rámu stěny. Pro přípoj byly u první varianty použity vruty, u druhé sponky, u třetí hřebíky. 

Zkušební vzorky jsme přitížili svislou silou a cyklicky zatěžovali horizontální silou. Ze zkoušek jsme zjistili tuhost a únosnost testovaných stěn. Experimentálně zjištěné hodnoty jsme následně porovnali s únosností stanovenou výpočtem a prokázali jsme, že se výpočet pohybuje na straně bezpečnosti. Výstupem ze spolupráce jsou návrhové tabulky pro projektanty sloužící k výpočtu únosnosti výztužných stěn dřevostaveb postavených pomocí desek CETRIS BASIC.