Obce mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech

Registrační číslo: TL05000674
Poskytovatel: TA ČR - Program ÉTA
Řešitel: Mgr. Nicol Staňková
Zahájení: 01.05. 2021
Ukončení: 31.12. 2023
Partneři: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Cílem projektu je nalezení, testování a systematizování nástrojů komunikace v rámci plánování a realizace opatření pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve veřejném prostoru. Řešení spočívá především ve zkoumání vnímání obsahové složky a účinnosti komunikace vybraných opatření a testování komunikace na konkrétních cílových skupinách veřejnosti.

Důraz v projektu je kladen na komunikaci mezi místní samosprávou a veřejností. Dobrá informovanost veřejnosti vede k efektivnějšímu plánování a vyšší prosaditelnosti samotných opatření. Zároveň zvýšená komunikační aktivita města s veřejností přispěje ke zvýšení zájmu občanů o participaci na rozvoji města  a také podpoří realizaci dalších opatření obyvateli měst na jejich vlastních pozemcích nad rámec zákonných povinností.