On-line čidla a monitoring v klasické energetice

Registrační číslo: TK03020048
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Ing. Zbyněk Zelený
Zahájení: 01.07. 2020
Ukončení: 31.12. 2023
Partneři: SVÚM a.s, GT-Progres, s.r.o.

Cílem projektu je zhotovit prototyp průmyslového zařízení pro on-line měření emisí úpravou již existujícího laboratorního zařízení. Jedná se o on-line měření oxidů dusíku, kyslíku a dalších látek, která mají umožnit i menším provozovatelům spolehlivě měřit emise ve spalinách. Koncept low-cost zařízení byl již laboratorně ověřen a hlavním cílem je tedy převést jej z laboratorního prostředí do reálné praxe. Hlavním výstupem projektu bude konkrétní prototyp systému, který bude schopen periodicky měřit složení spalin přímo v provozu energetického zařízení a bude možné jej využít k optimalizaci spalovacího procesu či k monitoringu vypouštěných emisí, aby i menší provozovatelé mohli on-line monitorovat složení produkovaných emisí bez větších investic.