Optimised expanders for small-scale distributed energy systems

Registrační číslo: TO01000160
Poskytovatel: TA ČR - Program KAPPA
Řešitel: Ing. Jan Špale
Zahájení: 01.10. 2020
Ukončení: 30.09. 2024
Partneři: ČVUT v Praze – Fakulta strojní, Norwegian University of Science and Technology, SINTEF Energi AS, GT-Progres, s.r.o.

Projekt bude zkoumat možnosti a aplikovatelnost perspektivních expandérů pro organický Rankinův cyklus (ORC), které budou založeny na turboexpandérech a lamelovém expandéru (RVE) s výkonovým rozsahem 1-50 kW. V závislosti na třech případových studiích (mikrokogenerace, využití odpadního tepla, nízkoteplotní geotermální aplikace) budou navrženy (a optimalizovány), postaveny a otestovány tři expandéry (RVE a dvě impulzní turbíny, s inovativní koncepcí) pro dvě pracovní látky ORC. Geometrie a experimentální data vč. nenávrhových stavů budou sumarizovány a publikovány pro urychlení průmyslového vývoje i akademického výzkumu v expandérech v tomto oboru. Mapování vhodnosti a parametrů jednotlivých uvažovaných expandérů v uvažovaném rozsahu aplikací a výkonů bude provedeno a publikováno.