Personalizovaná telemedicína

Výzkumný tým

Jsme multioborový tým propojující zkušené vývojáře a technické vědce s lékaři a sociálními vědci.

Vyvíjíme moderní technologie pro telemedicínu, eHealth a asistivní bydlení v reálném prostředí bytu. Tato living lab spojuje vědce, lékaře, výrobce a samotné uživatele asistivních technologií a jiných nástrojů eHealth. Propojujeme odborníky z oblasti vývoje HW a SW, telemedicíny a domácí péče. Vlastníme bezbariérovou garsoniéru, v níž je možné otestovat vyvíjené technologie v praktickém životě. Základem vybavení je inteligentní elektroinstalace umožňující plnou interakci s bytem.

Pomáháme vyvíjet a zavádět do praxe nové postupy a technologie. Naší prací je tlumočit z „inženýřštiny“ do „lidštiny“, navrhnout optimální řešení a tlumočit zpět. Pomáháme navrhovat řešení v oblasti telemedicíny, IoT, ICT ve zdravotní a sociální oblasti, technologií či služeb s důrazem na zapojení cílových skupin. Vždy cílíme na uživatelsky přívětivé, inovativní a udržitelné řešení s ohledem na daný kontext. Čerpáme ze zázemí mezioborového pracoviště a jsme tak schopni zvládnout i komplexní projekty. Naší další doménou je testování produktu či služby v laboratorním a reálném prostředí se zapojením cílové skupiny s následným hodnocením.

Hlavní aktivity týmu

 • Vyvíjíme HW a SW nástrojů personalizované telemedicíny.
 • Testujeme a hodnotíme použitelnost nejen zdravotnických prostředků v domácím prostředí (Usability lab).
 • Získáváme hodnoty z testovacího provozu v reálném prostředí bytu (Livinig lab).
 • Podporujeme spolupráci mezi vědci, lékaři, komerční sférou a samotnými uživateli asistivních technologií a jiných nástrojů eHealth za účelem edukace a tvorby nových témat mezioborové spolupráce.
 • Spolupracujeme s průmyslovými partnery na vývoji nových technologií a se zahraničními partnery na realizaci výzkumu nejen v rámci grantových výzev H2020.
 • Spolupracujeme s firmami, obcemi i veřejnými zadavateli ve třech oblastech:
  • lidé a inovace,
  • lidé a speciální budovy,
  • lidé a technologie.

Vybavení

Systém umožňuje plnou integraci periférií a podřazených či nadřazených systému. Disponuje analogovými i digitálním vstupy a výstupy a standardizovaným API. Umožňuje ovládání bytu a testování různých prvků inteligentního řízení a asistivních technologií.
Vybaveni/20160314_164547.jpg

Vývoj telemedicínských technologií v reálném prostředí bytu. Laboratoř typu „Living lab“ spojuje vědce, lékaře, výrobce a samotné uživatele asistivních technologií a jiných nástrojů eHealth. Tedy odborníky z oblasti vývoje HW a SW, telemedicíny a domácí péče. Samotná laboratoř je bezbariérovou garsoniérou, v níž je možné otestovat vyvíjené technologie v praktickém životě. Základem je inteligentní elektroinstalace, která umožnuje plnou interakci s bytem.   Vybaveni/DSC_1383copy.jpg
Laboratoř disponuje prostředím a vybavením pro testování a hodnocení asistivních technologií i prvků inteligentních domácností, kvality vnitřního prostředí, konceptů energetické spotřeby apod. Vybaveni/DSC_1383copy.jpg

Hlasová interakce s bytem. Aplikace v mobilním telefonu či hodinkách čeká na spouštěcí slovo „Zoro“. Analýza řeči využívá anglickou off-line databázi převodu řeči na text (česká ještě neexistuje) a to hlavně z důvodu bezpečnosti (nemožné odposlouchávání, když se zvuk nepřenáší z mobilu dál). Po rozpoznání spouštěcího slova „Zoro“ mobilní telefon pípne a je možné zadávat příkazy. Příkazy se již posílají na server Googlu k převodu na text. Následně provede minipočítač analýzu příkazu a dá pokyn řídící jednotce bytu (PLC) k vykonání. 

Vybaveni/hlasovainterakce.png