Pístový spalovací motor pro energetické využití přímo chlazený pracovní látkou ORC pro komplexní využití produkovaného tepla

Registrační číslo: TK02020123
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Ing. Václav Novotný
Zahájení: 01.08. 2019
Ukončení: 31.12. 2021
Partneři: M & S fair agency s.r.o.

Cílem vývoje zamýšleného systému přímého využití nízkopotenciálního i vysokopotenciálního tepla vznikajícího v pístovém spalovacím motoru pomocí dílčím způsobem ověřeného ORC technologie je dosažení snížení měrné investiční náročnosti takového systému díky možnosti vypuštění vodních a olejových chladících okruhů a meziokruhu pro rekuperaci tepla ze spalin. Celkové předané odpadní teplo z ICE do optimálně vybrané pracovní látky ORC je pak dále využito v zisku práce na doplněném expandéru, které předpokládá celkové zvýšení využitelnosti primárního zdroje energie, a tím pádem i snížení emisí na jednotku vyrobené elektřiny. Tím bude dosaženo relativně jednoduché, cenově dostupné a vysokoúčinné kogenerační jednotky na zemní plyn.