Plně automatická horkovodní kotelna na biomasu

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020225
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Zbyněk Zelený
Zahájení: 01.07. 2020
Ukončení: 31.12. 2022
Partneři: GT-Progres, s.r.o.

Předmětem projektu je vývoj a testování v provozních podmínkách u klienta plně automatické horkovodní kotelny v kontejnerovém provedení na dřevní štěpky o tepelném výkonu cca 120 kW, která bude využitelná v teplárenství a splní požadavky tzv. ekodesignu. Taková zařízení jsou problematicky dostupná, detailní průzkum ukazuje, že ekodesign splňují pouze při využití dřevěných pelet. Předmětem tohoto projektu je splnění požadavků na dřevní štěpky.

Projekt je realizován v rámci operačního programu OPPIK a je spolufinancován Evropskou unií.