PLURAL – PLUG AND USE renovace pomocí adaptibilních lehkých fasádních systémů

Registrační číslo: H20 – 958218
Poskytovatel: Evropská komise – Horizont 2020
Řešitel: Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Zahájení: 01.10. 2020
Ukončení: 30.09. 2024
Partneři: National Technical University of Athens – NTUA, Proigmenes Erevnitikes & Diahiristikes Efarmoges, Dimos Varis – Voulas – Vouliagmenis, Fenix TNT s.r.o., Obec Kasava, Bergamo Tecnologie Spzoo, Daikin Airconditioning Hellas SA, Intrasoft International SA, H

Při plnění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 je zásadní snížení spotřeby energie a emisí v budovách.

Koncept NZEB (budovy s téměř nulovou spotřebou energie) vyžaduje vysokou úroveň energetické účinnosti v kombinaci s místním využitím / výrobou obnovitelné energie. K dosažení NZEB může být dále využito prefabrikování stavebních renovačních komponentů, což zkracuje dobu výroby a instalace a umožňuje lepší kontrolu kvality a tudíž zkracuje celkovou dobu renovace. Sladění prefabrikace s Building Information Modeling (BIM) dále umožňuje koordinaci výroby a předmontáže (mimo stavbu i na místě), zrychluje inženýrské a stavební řízení a přináší majitelům projektu značné výhody (čas, náklady a kvalita).

PLURAL navrhuje integrované řešení „Plug-and-play“ splňující výše uvedené výzvy, které zohledňuje potřeby uživatelů, a proto se nazývá „Plug-and-Use“ – PnU – soupravy. Klíčem k dosažení těchto cílů je porozumět tomu, jak vybrat a integrovat různé technologie obnovitelné energie z mnoha dostupných, začlenit je do prefabrikovaných fasádních prvků a optimalizovat jejich výkon pro různé typy budov, podnebí a socioekonomických podmínek. Také, jak je nejlépe vyrobit s minimalizací spotřeby energie a plýtvání materiálem. To vše v kontextu procesu BIM (Building Information Modeling).

www.plural-renovation.eu

Tento projekt získal financování z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 958218.