Podílíme se na maximálním využití recyklovaných materiálů v rozebíratelných domech

Aktualita, 26.03.2020

Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vyvinul ve spolupráci s firmou AZS 98, s.r.o. betonové směsi s recyklovaným kamenivem, které jsou nyní používány při výstavbě rodinných domů poblíž Plzně.

Laboratoř kompozitních konstrukcí ČVUT UCEEB pod vedením Petra Hájka a Terezy Pavlů vyvinula betonové směsi, které obsahují pouze cihelné kamenivo recyklované ze stavebního a demoličního odpadu. Tyto směsi byly optimalizovány v laboratoři a dále betonovány v rámci provozu ve firmě AZS 98, s.r.o. zabývající se šetrnou demolicí staveb a recyklací stavebního a demoličního odpadu.

Její spolupráce s naší laboratoří na využití recyklovaných materiálů do nových staveb probíhá v rámci projektu podporovaného z programu Ministerstva průmyslu a obchodu TRIO. Díky této součinnosti vznikly směsi, které obsahují co nejvyšší podíl recyklovaných materiálů a zároveň splňují požadavky pro dané aplikace.

Právě probíhá stavba rodinných domů ze znovu využitelných zdicích bloků. Ty obsahují pouze recyklované cihelné kamenivo a navíc je bude možné v budoucnu také rozebrat a využít pro jiné účely. Díky tomu bude plně využita životnost konstrukčních prvků a omezena jejich závislost na morální zastaralosti stavby.

Recyklované materiály byly navíc použity i při zakládání stavby rodinných domů nedaleko Plzně, kde si již brzy budete moci jeden z nich prohlédnout.

album/Products_Model_Product/627/img_5602.jpg