Podpůrný fotovoltaický systém pro městské elektrobusy, trolejbusy a autobusy

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024573
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Mgr. RNDr. Vladislav Martínek
Zahájení: 01.03. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: nano power a.s.

Projekt je zaměřen na zvýšení inovační výkonnosti podniku prostřednictvím vývoje podpůrného fotovoltaického systému pro městské elektrobusy, trolejbusy a autobusy, který bude sloužit jako nástroj optimalizace nákladů na provoz prostředků bezemisní hromadné dopravy. Očekávaným výsledkem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti podniku mezi producenty obdobných systémů díky inovativnímu zapojení fotovoltaického zdroje do energetické soustavy vozidla městské hromadné dopravy.