Pokračujeme ve výzkumu zelených fasád pro průmyslové haly

Aktualita, 11.05.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT nadále provádí zkoušky tepelně vlhkostního chování fasád obvodového pláště halových staveb, které zahájilo v červnu 2019.

Laboratoř stavební tepelné techniky ČVUT UCEEB realizuje experimentální výzkum, jehož cílem je porovnat mezi sebou dvě v současnosti běžná technická řešení obvodového pláště halových staveb s konstrukcí, která v sobě integruje zeleň. V roce 2020 dále pokračuje sběr měřených údajů na zelených fasádách, přičemž budou probíhat experimenty za účelem optimalizace systému závlahy.

Během minulého roku jsme v rámci projektu Zelené střechy a fasády jako prostředek ke zlepšení tepelné a vodní bilance v industriálním prostoru postavili experimentální skladby a vybavili je měřicími senzory. Od června 2019 podrobně monitorujeme jejich tepelně vlhkostní chování. Měřené údaje analyzujeme za účelem lepšího pochopení transportních procesů ve vrstvě zeleně, substrátu a větrané dutině mezi koši a základní stěnou.

Jedním z cílů je vyčíslení očekávaných pozitivních dopadů zeleně na vnitřní prostředí. Výsledky taktéž porovnáváme s daty získanými pomocí vyvíjeného dynamického výpočtového modelu zelené fasády.

O našem výzkumu si můžete přečíst také v článku Zkoušíme zelené fasády pro industriální prostory.

album/Products_Model_Product/599/zelena_fasada_sirka.jpg