Pokročilé zastiňovací systémy pro budovy

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024189
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Zahájení: 01.02. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: ZEBR, s.r.o.

Realizace projektu je zaměřena na vývoj pokročilých zastiňovacích systémů pro budovy. Výstup vývojového úkolu bude unikátní řešení zastiňovacího systému s integrovanými fotovoltaickými články pro možnost napájení chlazení budov a rovněž mechanismus pohybu zastiňovacího systému.