Pokročilý cloudový systém pro monitoring mostních konstrukcí za pomoci optických vláken

Registrační číslo: CK03000219
Poskytovatel: TA ČR - program DOPRAVA 2020+
Řešitel: Jan Pošta
Zahájení: 01.01. 2021
Ukončení: 31.12. 2024
Partneři: Elixeum s.r.o., TM Stav, s.r.o., FSV ČVUT

Předmětem projektu je vývoj a ověření systému pro dlouhodobé sledování mostních konstrukcí se zaměřením na železobetonové a předpjaté mosty, jehož primárním cílem je detekovat případné poškození konstrukce i vývoj jejího chování v čase za pomoci dlouhodobě životných optovláknových senzorů napojených na cloudovou aplikaci průběžně vyhodnocující stav mostu.
Cloudová aplikace bude vybavena systémem umělé inteligence, který bude schopen se učit a vyhodnocovat data na základě historie chování mostu, ale i na základě digitálního – numerického modelu mostu. Obě metody umožní vyvinout způsoby eliminace okolních a enviromentálních vlivů, které zastírají možné poškození mostu (reologické změny, teplota). Metody sledování mostu budou ověřeny na reálné konstrukci silničního nebo železničního mostu.